Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling
Tapping theorie
Welkom
EFT
Theorie
Methode
Tikken
Positieve EFT
Voorbeeld Stress
Toepassing
Werkwijze
Tarief
Artikelen en boeken
Links
Contact

Tapping richt zich op het voorkomen of opheffen van blokkades die ontstaan zijn of kunnen ontstaan door opgedane heftige negatieve en stressvolle en/of traumatische ervaringen. Niet de ervaring op zich zorgt voor blokkades maar wel hoe hij wordt verwerkt. Zelf iets kunnen doen, je energie verbruiken en ontladen zorgt voor een gezonder stresssysteem. Met zelfhulp kun je de techniek voor jezelf toepassen door regelmatig even stil te staan bij ervaringen en emoties om te voorkomen dat ze blokkades veroorzaken.

Bij stress/spanning maakt het lichaam veel energie vrij om te kunnen vechten of vluchten. Stress/spanning komt, energie komt, stress/spanning gaat, energie wordt ontladen en je kunt weer verder. Je lijf heeft geleerd dat wat komt, ook weer gaat en wordt opgelost, ookal is het heftig en geeft het een lichamelijk heftige reactie (huilen, trillen, koud worden, warm worden of andere lichamelijke gewaarwordingen). In je hersenen, de amygdala in de hersenen, krijgt het sein: dit is opgelost en vergelijkbare situaties zijn op te lossen.

De amygdala is de kern in de hersenen die ervaringen opslaat met daaraan op basis van ervaringen het label gevaar of geen gevaar. Als er maar iets is dat linkt aan wat ooit wel gevaar was of als gevaar ervaren werd, dan zet de amygdala direct aan tot actie, om het gevaar aan te pakken. Dat gaat sneller dan de cognitieve inschatting van de situatie, is er toch geen gevaar dan dooft de in gang gezette reactie weer uit.

Een blokkade, vastzittende energie kan ontstaan door een opgedane heftige negatieve en stressvolle en/of overweldigende ervaring. Niet de ervaring op zich zorgt voor de blokkade maar wel hoe hij verwerkt kan worden. Zelf iets kunnen doen, je energie verbruiken en ontladen zorgt voor een gezonder stresssysteem. Bij heftige ervaringen is het verstandig dit samen, in samenwerking met iemand, te doen. Met zelfhulp kun je Tapping/ het tikken voor jezelf toepassen door regelmatig even stil te staan bij ervaringen en emoties van alle dag om te voorkomen dat ze blokkades veroorzaken.

Ervaren dat wat komt ook weer gaat geeft veerkracht.

Blokkades ontstaan als stresscirkels niet rond zijn. Je schiet in de stress maar slikt je reactie in, je schiet in de stress maar durft of kunt er niets mee te doen (niet huilen, boos worden, zeggen wat je ervan vindt, er voor jezelf een weg in vinden). Bij stress maakt het lichaam veel energie vrij om te kunnen vechten of vluchten. Wanneer het lichaam deze energie niet gebruikt ontstaan verstoringen, blokkades. Iedere keer als een situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is schiet het lichaam weer in de stress. En als dan iedere keer eenzelfde niet afgeronde stresscirkel het gevolg is, loopt het stressniveau en de stress gevoeligheid hoger op. Dit kan zonder dat je nog ‘weet’ waar de reactie vandaan komt. Je kunt minder aan en bent sneller uit balans.

Tapping helpt met het oplossen van de lichamelijke gewaarwordingen die zijn ontstaan bij overweldigend ervaren ervaringen. Het gevoel in je lijf, bij heftige emoties. Het gevoel dat nog steeds ervaren kan worden alsof het net gebeurt ook al is de gebeurtenis zelf al (lang) voorbij. Dat gevoel ligt opgeslagen in je lichaam. Je kunt de lichamelijk gewaarwording oplossen door er met EFT aan te werken. Door het tikken komen hormonen die stress verminderen vrij. Je staat stil bij en benoemt de emotie met alle gewaarwording, gedachten, gevoelens en gedrag die erbij opkomen. Je loopt een ervaring stap voor stap langs om ‘op te lossen’. Alles wat er is mag er zijn en krijgt aandacht, dat is zoals het is. Daarmee kom je op het punt dat je nog weet dat het was, maar je lichaam reageert niet meer haast net alsof het in het nu gebeurt. De ervaring en de erbij vastgelegde emoties overweldigen niet meer, je krijgt er controle over. Daarvoor moet je wel eerst naar de emotie en de daarbij opkomende gewaarwording toe en erbij durven blijven om het te veranderen. Het is heel begrijpelijk als je daar steun bij nodig hebt.

Bij heftige ervaringen is samenwerking met een professional een belangrijk en dringend advies. Een professional kan je helpen de juiste woorden te vinden. En een professional biedt de emotionele steun die je nodig kunt hebben.

Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling Sitemap