Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling
EFT - Emotional Freedom Techniques op school
Welkom
EFT
Toepassing
Kinderen
Op school
Rijexamenangst
Studenten
Werkwijze
Tarief
Artikelen en boeken
Links
Contact

Kinderen gaan op school dagelijks aan de slag met iets dat ze nog niet, of nog niet goed, weten of kunnen. Daar is zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander voor nodig. Een rustig en vertrouwd gevoel in de groep draagt bij aan een ontspannen leerklimaat. Weten hoe je met spanning om kunt gaan als groep en als individueel kind is waar het om gaat bij het versterken van veerkracht op school.

Bekijk voor een projectaanbod op school de brochure "Emotionele gezondheid op school".

Scholen kunnen vrijblijvend een kennismakingsgesprek afspreken om de mogelijkheden van EFT op school in kaart te brengen.

Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling Sitemap